Privacy Policy

Privatlivs- og cookiepolitik for ELIQUsewing.com ejet af SKABERLYST v. Signe Eriksen

1. GENERELT

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Denne privatlivs- og cookiepolitikken beskriver, hvordan Skaberlyst v. Signe Eriksen (herefter “Skaberlyst”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
Privatlivs- og cookiepolitikken er gældende for personoplysninger, som du afgiver til os, fx i forbindelse med køb af produkter i vores webshop eller som vi indsamler via ELIQUsewings hjemmeside, www.eliqusewing.com (herefter “Hjemmesiden”).
Skaberlyst er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Du kan til enhver tid kontakte Skaberlyst som beskrevet under afsnit 11, Kontaktoplysninger.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF OPLYSNINGERNE

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Skaberlyst indsamler personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger.

1. Ved besøg på Hjemmesiden sker der en automatisk indsamling af oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden. Det kan være oplysninger om hvilken browser, du bruger, hvilke søgeord du anvender på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation, og andre informationer om din computer.

Formålet er at give dig en bedre oplevelse, når du bruger Hjemmesiden, og at målrette markedsføringen af ELIQUsevings produkter, så markedsføringen bliver mere relevant for dig. Herunder er formålet retargeting via Facebook og Google. Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at optimere Hjemmesiden og markedsføre relevante produkter til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2. Når du køber et produkt via Hjemmsiden eller skriver til os via Hjemmesidens kontaktformular, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Det kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, samt oplysning om den IP-adresse, bestillingen er foretaget fra.

Formålet er, at vi kan levere de bestilte produkter. Formålet er også at vi kan opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt at kunne hjælpe med at genetablere adgang til downloadede produkter. Oplysninger om dine køb bliver også behandlet for at imødekomme lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Der er et link til afmelding i bunden af hvert eneste nyhedsbrev, der sendes fra ELIQUsewing.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Alle oplysninger, som er indsamlet af ELIQUsewing, bliver behandlet med et højt fortroligheds- og sikkerhedsniveau.
ELIQUsewing videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

ELIQUsewing videregiver kun personoplysninger, når der er berettiget og hjemlet grundlag for dette. Videregivelse kan ske i forbindelse med domstolsbehandling, voldgifter, eller behandling hos anden offentlig myndighed.

Oplysninger kan videregives til andre eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi bruger eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til indhentning af anmeldelser og bedømmelser af virksomheden og vores produkter. Vores eksterne samarbejdspartnere er databehandlere. De bahandler data, som vi er dataansvarlig for, under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om oplysningerne. Skaberlyst har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle de databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. DINE RETTIGHEDER

Med det formål at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring behandlingen af dine personoplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvorfor vi har registreret oplysningerne, hvilke kategorier af personoplysninger og hvilke modtagere af personoplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvor vi har fået oplysningerne fra.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du gerne vil have tilsendt en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til signe@skaberlyst.dk. Vær opmærksom på, at vi kan bede dig dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, beder vi dig rette skriftlig henvendelse til signe@skaberlyst.dk, så vi kan rette oplysningerne hurtigst muligt.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af oplysningerne. Der kan dog være tilfælde, hvor fortsat behandling af alle eller dele af dine oplysninger er nødvendig, for at vi kan overholde fx retslige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I de tilfælde kan vi desværre ikke slette dine oplysninger, før vores retslige forpligtelser er ophørt.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på signe@skaberlyst.dk. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevet, gør du det ved at afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af det pågældende nyhedsbrev.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA
Eliqusewing behandler alene personoplysninger, indtil dette ikke længere er nødvendigt for opfyldelse af formålet.

Opbevaringsperioden for personoplysninger er fastsat i forhold til dokumentation for interessekonflikter, samt forældelsesfrister vedrørende rådgiveransvar. Opbevaringsperioden for personoplysninger vil derfor som udgangspunkt være 10 år. Herefter vil alle personoplysninger blive slettet eller anonymiseret.

Personoplysninger indhentet efter reglerne i hvidvaskloven opbevares i 5 år, hvorefter de slettes eller anonymiseres.

Oplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når du afmelder nyhedsbrevet (trækker dit samtykke tilbage), medmindre vi har et andet retsligt grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden, opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. SIKKERHED

Alle oplysninger, som er indsamlet af Eliqusewing, bliver behandlet med et højt fortroligheds- og sikkerhedsniveau.
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger.

7. DATAMINIMERING

ELIQUsewing indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Det kan ikke altid på forhånd afgøres, hvilke personoplysninger der er relevante for at løse en opgave bedst muligt. ELIQUsewing kan derfor modtage personoplysninger, der ikke er relevant for opfyldelse af formålet. I disse tilfælde bestræber vi os på at identificere og slette disse personoplysninger således, at ELIQUsewing kun er i besiddelse af de personoplysninger, der er nødvendige for at løse opgaven.

8. COOKIES

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. Dette indsamles ved hjælp af cookies.

Formålet med at indsamle disse oplysninger, er at tilpasse og forbedre vores indhold ved at foretage trafikanalyse på vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Data om din brug af hjemmesiden, videregives kun til tredjeparter der behandler disse på vegne af ELIQUsewing, og kun til det formål at opbevare og foretage trafikanalyse af vores hjemmeside.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

9. UNDTAGELSER TIL ELIQUSEWINGS OPLYSNINGSPLIGT

Som registeret har du, i overensstemmelse med afsnit 4 dine rettigheder, ret til at blive informeret om ELIQUsewings behandling af dine personoplysninger. ELIQUsewing er dog underlagt tavshedspligt efter såvel retsplejeloven som de advokatetiske regler. Det betyder, at ELIQUsewing kan undlade at iagttage oplysningspligten overfor dig, såfremt personoplysningerne eller behandlingen af disse er underlagt tavshedspligt.

ELIQUsewing kan yderligere undlade at iagttage oplysningspligten overfor dig af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser. Dette kan kun gøres hvis det vurderes, at de afgørende private eller offentlige interesser overstiger din interesse i at modtage personoplysninger. Denne undtagelse vil typisk være relevant ved retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, eller lignende situationer hvor udførsel af oplysningspligten vil have negative konsekvenser for varetagelsen af vores kunders interesser.

ELIQUsewing vil desuden undlade at iagttage oplysningspligten overfor dig, såfremt du allerede er bekendt med oplysningerne, det ville være umuligt, eller det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats.

10. ÆNDRINGER I PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIKKEN

Hvis vi foretager ændringer i Privatlivs- og cookiepolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden, hvor du altid kan finde den nyeste version af Privatlivs- og cookiepolitikken.

11. KONTAKTOPLYSNINGER

Skaberlyst v. Signe Eriksen er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via Hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivs- og cookiepolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i afsnit 4, kan du kontakte:
Skaberlyst v. Signe Eriksen
Nørrebrogade 18B
8000 Århus C

Tlf. nr.: 24456909
E-mail: signe@skaberlyst.dk

12. VERSIONER

Denne version af ELIQUsewing.coms privatlivs- og cookiepolitik er opdateret den 08.08.2019